Kategorie

Informace o našich vínech

Informace

Země a vinařské oblasti

Přehled „vinařsky“ významných zemí produkujících všechny kategorie vín a destilátů, které momentálně zastupujeme. Podrobnější rozdělení do jednotlivých regionů usnadní vaši další orientaci a výběr vín.

Itálie
Itálie
Dalo by se říci, že celá Itálie je jedna veliká vinařská oblast. Ročně se zde vyrobí osmdesát milionů hektolitrů vína, což představuje čtvrtinu světové produkce a prvenství v množství vyrobeného vína. Tradici starou tři tisíce let, rozmanitost odrůd, pestrou škálu vín a oblastí může překonat snad jedině Francie.


Česká republika, MoravaČeská republikaDůkazy o pěstování révy na území dnešní Moravy jsou datovány již do období kolonizace Evropy římskými legiemi. Za počátek novodobého vinařství je pak považován přelom 11. a 12. století. V 16. století následuje rozmach, na začátku 20. století révokazová kalamita a po druhé světové válce téměř zánik.


Francie
Francie

Francouzská vína byla a stále jsou považována za nejdůležitější vinařskou zemi světa.