Kategorie

Informace

Informace o našich vínech

SPRINGER

RODINA & HISTORIE

Jakub Springer (nar. 1874) přichází do Bořetic z Pouzdřan a přiváží si s sebou i rodinný dřevěný lis z roku 1807, který zhotovil Abraham Taicz. Tento letopočet jsme vložili i do loga naší firmy Vinařství SPRINGER a.s.

V dnešní době hospodaří na 5 ha vlastních vinic Pavel Springer s otcem, manželkou Naďou a syny Pavlem a Adamem. Roční produkce je cca 5 000 kartonů (30 000 lahví).

Naši práci děláme pro radost, nikdo z rodiny si už ani neumí představit život bez vinic a bez vína. Ve vinohradech jsme zapustili kořeny stejně hluboko, jako naše vinné keře, tady jsme opravdu doma. 

NAŠE VINICE

Vinařství SPRINGER vlastní vinice ve dvou lokalitách Čtvrtě a Skale o celkové výměře 5 ha a počtu 24000 keřů. Jsme členy systému Integrované produkce hroznů a vína. Cílem je minimalizace používání chemických ochranných prostředků při ošetřování vinic a používání ekologických přípravků.

Snažíme se udržet co nejbohatší ekosystém: meziřadí je zatravněno a poskytuje útočiště ještěrkám, různým druhům motýlů i dravým kobylkám. Proti obalečům se nám osvědčila metoda, která nezatěžuje životní prostředí - matení samců feromony. Dravý roztoč Typhlodromus Pyri zase bojuje se sviluškami a halčivci a není proto nutné použití chemických přípravků k jejich hubení.

Hnojíme pouze kravským hnojem. Travnatý porost se mulčuje a nedochází tak k erozím půdy a splavování humusu. Hrozny z těchto šetrně obdělávaných vinic jsou základem pro naše kvalitní vína.

www.springer.cz

Foto