OBCHODNÍ PODMÍNKY

“Podpisem dodacího listu potvrzuje kupující, že se seznámil s všeobecnými prodejními podmínkami společnosti Vino Markuzzi spol. s r. o., (dále jen prodávající), které jsou zveřejněny na adrese www.markuzzi.cz.

Kupující se zavazuje, že bude skladovat zakoupené zboží (víno) za těchto podmínek: suché prostředí bez přímého slunečního záření, při teplotě od min. 5°C do max. 20°C. Víno musí být skladováno ve vodorovné poloze. Dojde-li ze strany hosta v restauraci k reklamaci kvality zboží a chce-li kupující uplatnit reklamaci, je povinen reklamovanou, nejméně do 3/4 plnou láhev vína uzavřít původní zátkou a informovat prodávajícího do 24 hodin od okamžiku kdy údajná reklamace vznikla. Kupující je povinen doručit reklamované víno nejpozději do 21 dnů prodávajícímu k posouzení reklamace. Ceny uvedené v dodacím listu obsahují spotřební daň. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení. Prodávající si vyhrazuje právo odebrat nezaplacené zboží zpět.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen kromě úroků z prodlení ve výši stanovené vládním nařízením č. 351/2013 Sb. v platném znění uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Není-li těmito prodejními podmínkami sjednáno jinak, řídí se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.Kupující a prodávající tímto sjednávají, že všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu v urychleném řízení do 2 měsíců ve smyslu § 30 odst. 1 písm. a) Rozhodčího řádu bez ústního jednání, pouze na základě písemností ve smyslu § 29 Rozhodčího řádu.”

Konkrétní úprava zpracování osobních údajů, včetně rozsahu, způsobu a účelu zpracování a práv členů, včetně způsobu jejich uplatnění, je obsažena v Podmínkách zpracování osobních údajů.

 

VINO MARKUZZI, s.r.o

Services

Newsletter

Zajímá Vás, co máme nového? Chcete dostávat do emailu akční nabídky a pozvánky na degustace?

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Informace

Obchodní podmínky

Podmínky zpracování osobních údajů

Napište nám

Kontakt

VINO MARKUZZI, s. r. o.
Haštalská 3
110 00 Praha 1

Telefon:
+420 774 157 757
+420 777 931 541

Sledujte nás na Facebooku

Services

Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

.
©2019 VINO MARKUZZI